Valg af fluer til årstiden

Generelt om: Valg af fluer til årstiden

Vinter - Sommer - Aften/nat - Efterår

 

Generelt om: Valg af fluer til årstiden:
Denne del af det samlede emne: Fluefiskeri i åen, omhandler de fluer jeg vælger at bruge til de forskellige perioder i løbet af året/sæsonen. En del af fluerne er ”periferiske” fluer, forstået på den måde af jeg har mine favoritter, som trækker 80 % af fiskeriet og så de ”periferiske” fluer, der trækker 20 % af fiskeriet.

De ”periferiske” fluer, er dem der anvendes, når favoritterne svigter helt. Det kan også være ved fiskeri i svære situationer, det kunne være flom, meget koldt vand, meget farvet vand, måneskin eller noget helt femte.

I dette afsnit vil jeg blot angive hvilke fluer jeg anvender under de ovennævnte perioder, hvilke fluer der er favoritter og hvilke der er ”periferiske” fluer. De nævnte fluemønstrene komme i et afsnit for sig. Her vil nogle af fluerne blive med billeder (favoritfluerne i særdeleshed) og andre fluer kun med bindemønster og bindeopskrift (”periferiske” fluer i særdeleshed).

Favoritfluerne under hver periode vil være angivet med rød skrift mens de ”periferiske” fluer er angivet med sort skrift.
 

Vinter - Sommer - Aften/nat - Efterår
 

Vinterperioden:
Vinterperioden er som oftest kendetegnet ved, at vandstanden er høj og farvet, samt ikke mindst er vandet koldt.

Kulden betyder nedsat aktivitetsniveau og deraf manglende lyst til at bevæge sig hurtigt efter byttet. Fiskenes legemstemperatur er nedsat grundet kulden og derfor kan fiskene simpelthen ikke bevæge sig så hurtigt. Derfor oplever man ikke havørreder/grønlændere komme jagende tværs over åen efter et bytte (flue), sådan som man kan opleve det om sommeren.

Der har været mange diskussioner omkring emnet: kan fisk se farver. Jeg skal ikke gøre mig til dommer om hvordan havørreden ser og oplever farver - men et er sikkert: de kan se farver og de reagerer på farver.

Lige som man kender det fra efterårets fiskeri efter havørreder, hvor de røde og orange farver på fluer ophidser fiskene - ikke mindst hanfiskene - så gør dette sig også gældende i om vinteren. Den røde farve virker rigtig godt i koldt og farvet vand.

Men omvendt kan en helt sort flue med meget lidt orange i sig også være særdeles effektiv på en og samme tid - men mere om dette under de forskellige fluemønstre. Under fluemønstre vil jeg også komme ind på fiskeriet med de forskellige fluer.
 

Fluer til Vinterperioden:

Rapala-fluen

Rogn-iglen

Pjuske

Hagebrofluen

Copper Killer

Ræven

Rainbow


Sommerperioden - dagsfiskeri:
Sommerperioden deler jeg op i dissideret dagsfiskeri og så aften/natfiskeri.

Dagsfiskeriet foregår som oftest i alt for godt vejr efter min mening. Men intet er jo som bekendt umuligt for den, der bære viljen i sit hjerte. Derfor som eksempel en stor cadeau til legenden ved Lindenborg Å, E. G. Michelsen fra Aalborg. Han har igennem en menneskealder fisket havørreder under sommerens sol i den spritklare Lindenborg Å, og det med stort held.

Når jeg ind imellem fisker på denne tid af dagen og denne tid af året, falder valget af fluer på nogle yderst kendte mønstre inden for fluefiskeriet. Samtidig er det fluer, der er let dressede og i størrelserne otte og seks.
 

Fluer til Sommerperioden - dagsfiskeri:

The Shrimp (Irlandsfluen)

Red Tag Palmer

Black Bear Red Butt

March Brown Silver

Watsons Fancy 


Aften og Nat:
Aften- og natfiskeriet foregår for mit vedkommende fra midten af maj og frem til midten af september.

Som tidligere nævnt er det og bliver aften- og natfiskeriet, der er det mest intense og interessante fiskeri for mig. Derfor er mit udvalg af fluer også langt det største til netop denne tid af året og sæsonen.

Meget af mit fiskeri i dag foregår om aftenen og først på natten. Det er aftenfiskeriet, der tiltrækker mig mest (måske er jeg også blevet lidt magelig med årerne), ikke mindst fordi det er en pragtfuld tid og s er det skønt at kunne opleve fighten ”in natura”, frem for i pandelampens skær.

Men når dette er sagt, så er det ingen hemmelighed, at jeg fortsat også nyder natfiskeriet. Natfiskeriet i juni og juli, har stadigvæk en stor plads i mit fiskeri.

Valget af fluer er fordelt på såvel kendte mønstre, som lokalt tilegnede mønstre fra gode fiskekammerater og egen hånd.

Jeg vil også dele fluerne op i to kategorier: Aftenfiskeri/den gyldne time og Natfiskeri.

 
Fluer til Aftenfiskeri:

Lilla I

Rolfs Muddler

Skjerns Fancy (lille)

Den Våde Høne (lille)

Dee Royal

Den Sort/Gule

The Shrimp

Godnatfluen 


Fluer til Natfiskeri:

Lilla II

Lilla II Muddler

Skjerns Fancy (stor)

Den Våde Høne (stor)

Iceman

Godnatfluen

Monroe Killer

Stjernelys

 

Efterårsperioden:
Når vi når hen til midten af september måned, så slutter mit aften og natfiskeri. Enten forsætter jeg på kysten efter blankfisk, eller også fortsætter jeg om dagen i åen. Specielt hvis opgangen har været sen og der deraf fortsat er gode chancer for at møde en fisk i ordentlig forfatning i åen.

Fiskeriet foregår som oftest med synkende liner og fluer, der matcher den næste altid høje vandstand og det ofte farvede og grumsede vand.

Da fiskene på denne tid af året ofte er territoriehævdende, er det ofte fluer med røde, orange og gule farver, der hugger på fluerne.
 

Fluer til Efterårsperioden:

The Shrimp (Irlandsfluen)

Rogn-iglen

Rapala-fluen

Rapala-fluen, to til tre tommer på rør

GP (General Practitioner)

Alle ovenstående fluemønstre er blot mine tips til fiskeriet på de forskellige perioder af fiskeåret.


Finn Nielsen
KYSTFISKEREN