Nyt fra Midtjylland - Karup Å med flere

Hej Finn - Nyt fra Karup Å.

Grødeskæringen er i fuld gang i Karup Å. Desværre har der været lidt knas med opsamlingen ved Resen Bro. Derfor har fiskeriet helt til fjorden været lidt ustabilt med generende grøde. Nu starter turen fra Resen Bro over Hagebro til Skive Fjord. Er man opmærksom, og kommer til Karup Å bag grødeskæringen, kan man få et fantastisk fiskeri.

Prøv at orientere jer inden en lang køretur. Det er en kæmpe skuffelse at have kørt 100 km for at møde en å, der er fyldt med grøde. Desværre er der ikke nogen pålidelige opdatering nogen steder. Regn, blæst samt defekt grødespærringer kan ødelægge, det man troede skulle blive en god fiskedag/nat.

Kender man en lokal kan man ringe eller giver fangsterne på fangstrapporten ofte en god indikation om åen er fiskbart. Når grødeskæringen er afsluttet kommer der meddelelser på kommunernes hjemmesider.Link: http://kommune.viborg.dk/Borger/Natur,-miljoe-og-affald/Soer-og-vandloeb/Vandloeb/Hvor-skaerer-kommunen-groede/Karupaa

Fiskeriet er stilnet lidt af efter konkurrencen, men stadig på et historisk højt niveau.  Der fanges dagligt mange og meget fine fisk. Den kolde sommer har været god ved fiskene og mange af de fisk ,der fanges er både friske fra fjorden/havet og samtidig fede og blanke.

Hovedparten af de fisk jeg har set fanget de sidste uger er blanke og i en fantastisk flot stand. Det er overraskende så få mørke fisk, der fanges når man tænker på, at der kom rigtig mange fisk op i maj, juni og juli.

Havde selv en fin uge 33. Fire fisk på tre ture og med det sædvanlige fine Karup Å snit på omkring 3 kg.

15-aafiskeri_186

Specielt torsdag aften var der perfekt havørredvejr. Resultatet var to fine fisk på 3,2 kilo og 2,1 kilo fanget på mit sædvanlige stræk på 1,5 timers fiskeri. 

Jeg har kæmpet lidt for at holde mit 50% gennemsnit. Jeg har nu fanget 7 fisk på 16 turer, godkendt da jeg ikke fisker mere end et par timer pr. tur.

De øvrige åer i området fanget ligeledes godt. Gode fisk i Skals Å, Simested Å, Fiskbæk Å og Jordbromølle Å. 

Som det fremgår af de øvrige rapporter på siden er der fint fiskeri i alle åer helt ud til Hals Barre. 


Knæk og bræk.
Henrik Ravn