Forsøg med rugekasser i Karup Å systemet

Via Kenneth Kjeldsen Nielsen, Seatrout i Herning

Karup Å Sammenslutningen - www.karupaa.com
Vandplejefond
Elbæk efter den har gennemgået en renovering - Læs her om hvordan DU kan hjælpe fisk og anden fauna i Karup Å systemet!Elbæk efter den har gennemgået en renovering - Læs her om hvordan DU kan hjælpe fisk og anden fauna i Karup Å systemet!
Vandplejefond
Karup Å har brug for din hjælp - Se her hvordan DU kan hjælpe!Karup Å har brug for din hjælp - Se her hvordan DU kan hjælpe!
Sæler i Karup Å
Ser du sæler i Karup Å - Må du meget gerne indrapportere observationen her.Ser du sæler i Karup Å - Må du meget gerne indrapportere observationen her.
Udryd bjørnekloen
Hjælp til med at udrydde bjørnekloen i naturenHjælp til med at udrydde bjørnekloen i naturen
Vandpleje
Yngel fanget ved kontrol-elbefiskning af Hessellund Bæk i november 2001Yngel fanget ved kontrol-elbefiskning af Hessellund Bæk i november 2001
Naturen ved Karup Å
Her er højt til loftet (1)Her er højt til loftet (1)

Gør www.karupaa.com til din startside
Føj www.karupaa.com til dine foretrukne sider
Foreslå www.karupaa.com til en ven
Der er copyright på alt materiale på www.karupaa.com - Læs mere her
Download banner til link til www.karupaa.com - Læs mere her
Brug af personlige oplysninger på www.karupaa.com - Læs mere her

Milonic DHTML Javascripts menu systemer

Forsøg med rugekasser i Karup Å systemet

KÅS har i samarbejde med DTU, de seneste to år foretaget forsøg med Lasses rugekasser. Forsøget skal først og fremmest gøre, at man finder den rette udformning af rugekassen og samtidigt finde den rette placering i vandløbet. så pasning bliver næsten unødvendig.

I denne sæson er rugekasserne placeret i Haderis Å og den 31. marts var KÅS bestyrelse og - vandplejeudvalg inviteret til åen for at besigtige rugekasserne. Et tilbud, som flere havde taget godt imod.

Der er placeret tre rugekasser, lidt nedstrøms en naturlig leg og de er placeret med få meters indbyrdes afstand ca. en meter fra bredden.

Mogens, Martins og Søren besigtiger den sidste af tre rugekasser.

Foto: P.D. Knudsen.

Ved åbning af kasserne viste den første sig, at være meget påvirket af okker og slam, men alligevel var der en del levende yngel i kassen.

Den første kasse er her blevet åbnet og renset for slam og døde æg.

Foto: S. Borg.

Den anden kasse var fyldt med okker og slam, men overraskende nok, var der alligevel levende yngel i kassen.

Kassen tømmes for slam og døde æg. Foto: P.D. Knudsen.

Den sidste af kasserne var fyldt med levende yngel og et hurtigt skøn er, at ca. 90 % af æggene var klækket i denne kasse.

Dette kunne ligeså godt være et billede fra en klækkerende i et dambrug.

Foto: S. Borg.

Haderis Å er på denne strækning påvirket af en del okker, men det er jo også de forhold der møder havørrederne, når de går på naturlig leg.

KÅS håber, at DTU vil give tilladelse til at forsøget fortsætter til næste år. Målet er, at få rugekassen konstrueret færdig og finde den rette placering i vandløbet.

P.D. Knudsen, Agerskov.


Gå til [Top] eller retur til [Projekter]

Siden er sidst redigeret 5. april 2012 og set 271 gange

Søg på karupaa.com

Nyhedsbrev

Send os din e-mail adresse og
modtag KÅS nyhedsbreve:

Info om Nyhedsbrev

Seneste nyheder

28. april 2012:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 8,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

28. april 2012:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,00 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

27. april 2012:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,30 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

25. april 2012:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,50 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

25. april 2012:
Der er indrapporteret fangst af en havørred på 4,70 kg i Karup Å - Læs mere om fangsten i fangstjournalen.

Se listen over de seneste nyheder


Hvad sker der lige nu?

16. marts 2012:
DFU anbefaler ikke Lasses rugekasser! KÅS fortsætter dog forsøget sammen med DFU, i yderligere 2 år - Læs hele DFUs begrundelse.

Der er konstateret lammehaler på en strækning af over 100 m i hovedløbet af Karup Å. Forureningen er nedenfor Agerskov dambrug og kommunen er sat på sagen, som KÅS følger nøje.

Se listen over hændelser


Gør det nemt for dig selv - Køb fiskekortet over nettet!

Køb det statslige fisketegn over nettet!

Annoncér på www.karupaa.com


Chart.dk

© Karup Å Sammenslutningen 2000-2012 - Alle rettigheder forbeholdes


nope.dk - Danmarks Website Chart