Danish Seatroutfishing 
online - salg og formidling
   www.kystfiskeren.net

Købs-, betalings- og leveringsbestemmelser…

Firmaet Danish Seatroutfishing har følgende CVR/SE - nummer: 29 50 60 00

Firmaet Danish Seatroutfishing har følgende bankkonto - Danske Bank: Reg. 3201 - Konto 340 209 1991

Danish Seatroutfishing er som nævnt baseret på online-salg via Internettet og indtil videre online salg, via sitet www.kystfiskeren.net.

I tilfælde af større arrangementer på landsplan vil det være muligt at købe varer direkte fra Danish Seatroutfishing på det pågældende sted, såfremt det er aftalt og godkendt forud med og af arrangørerne.

Fremgangsmåde vedrørende bestilling af varer ved Danish Seatroutfishing fremgår af hovedsiden for selskabet. Herunder såvel e-mail adresse, som telefonnumre.

Alle interesserede lystfiskere kan handle via Danish Seatroutfishing. De udbudte varer kan købes, betales og leveres, via henvendelse til Danish Seatroutfishing under følgende betingelser:
Købsbetingelser:
 

De udbudte varer og artikler er baseret på salg til private. De anførte priser er til enhver tid inklusiv moms. Altså fremgår den reelle salgspris for kunden på den udvalgte varer, og vil derfor altid kunne aflæses direkte her på www.kystfiskeren.net.

De udbudte varer vil på nogle områder også kunne købes i detailhandelen - dette salg har ikke noget med Danish Seatroutfishing at gøre, ej heller retur- eller reklamationsmæssigt.

Danish Seatroutfishing er tillige uden forpligtigelser og ansvar over for den øvrige handel i grejbutikker, eller andet, herunder de priser som andre måtte fastsætte.

Der er ingen returret på de købte varer ved Danish Seatroutfishing, med mindre varerne beviseligt indeholder produktionsfejl, eller, leverancen er afstedkommet af en fejl fra Danish Seatroutfishing i forhold til det bestilte. ***Betalingsbetingelser: 

Alle varer bestilt og købt ved Danish Seatroutfishing betales forud før levering.

Betaling foregår ved overførsel via homebanking, eller via indbetaling direkte i banken. Se kontonummer med mere under Købsbetingelser i denne skrivelse. ***

Ved hver enkelt ekspedition påføres kunden et ekspeditionsgebyr på kr. 20,-. ***.
Ved hver enkelt forsendelse påføres kunden et gebyr for porto. ***.

I tilfælde af returnering af varer - i øvrigt kun - ifølge forudgående aftale med Danish Seatroutfishing, vil ekspeditionsgebyr og porto ikke blive krediteret - kunden hæfter selv for porto og forsendelse af returvarer. ***

Der vil kunne opnås besparelser i form af procenter på køb af større partier. Den procentvise besparelse vil fremgå her på www.kystfiskeren.net under den pågældende varer på Danish Seatroutfishing - individuel forhandling af priser med mere, vil kunne finde sted ved direkte henvendelse til Danish Seatroutfishing.

BEMÆRK!!! Køber man for mindst kr. 350,- leveres varene gebyr- og portofrit.


Leveringsbetingelser: 

Når registrering af kundens indbetaling er tilgået Danish Seatroutfishing, vil forsendelsen af varerne straks tilgå kunden via post eller fragtmand.

Varerne sendes fortrinsvis med post. Men af hensyn til begrænsninger, såvel af vægt, som af længde, og som deraf ikke gør det muligt at levere med postvæsenet, vil firmaet Danske Fragtmænd være den øvrige leverandør.

Anden fragtfører vil kunne komme på tale efter ønske fra kunden.

I specielle tilfælde - med forudgående aftale med Danish Seatroutfishing - vil varerne kunne afhentes på forudgående aftalte destinationer.


*** = hvis ikke andet er aftalt.


Finn Nielsen
Danish Seatroutfishing