Hvis kystfiskeren.net ser forkert ud i din internetbrowser, skal du gå op i menulinien, underfunktioner og internetindstillinger, under fanebladet generelt og slette cookies og slette filer. når den spørger om du vil slette alt offline indhold svarer du ja.

Herefter skulle siden gerne vises normalt igen

Mvh

Webmaster