Fisk fluen rigtigt

Guldkorn fra en guru: fisk fluen rigtig - lad fisken se fluen - rigtigt tempo


Guldkorn fra en guru: fisk fluen rigtig:
Nogle af de vigtigste punkter i hele mit fiskeri, er at kunne præsenterer/fiske fluen rigtigt, at give fisken mulighed for at se min flue, at fluen fiskes i det rigtige tempo. Disse punkter vil jeg gerne slutte emnet Fluefiskeri i åen af med.

Alle de andre emner jeg har beskrevet, er gode tips og den måde jeg driver mit fiskeri - det er ikke nogen lov - blot nogle ideer, tips og meninger om fluefiskeri i åen, vel at mærke af en vis værdi, da de har givet mig mange havørreder gennem tiden.

Men et af de bedste tips jeg kan give videre er, at fiske fluen rigtigt.

Min indgangsvinkel til dette stammer tilbage fra først i halvfemserne, hvor jeg var på kursus ved mit idol inden for moderne fluebinding, selveste Michael Frödin. Ud over at lære mig og andre at binde fluer - ikke mindst de populære polarrævsfluer - så havde han også nogle guldkorn med sig.

Disse guldkorn skulle snart vise sig at være et væsentligt vendepunkt i mit fiskeri efter havørreder i åen. Fangsterne steg væsentligt og jeg beviste - ikke mindst over for mig selv - at guldkornene fra Michael Frödin gav fisk, hvor andre netop havde fisket og nogle gange var jeg den eneste, der fik fisk på det udvalgte stykke.

Guldkornene gik i alt sin enkelthed ud på at give fisken mulighed for at se fluen. Skulle det være et guldkorn? Vil mange sikkert spørge sig selv om. Det er da elementært! Ja - måske, men ikke mange tænker over det på den rigtige måde.

Opgaven ligger i at konstaterer ud fra hvor fiskene opholder sig i vandløbet, og derud af hvilke muligheder de har for at se fluen, når den præsenteres af fiskeren på bredden. Er der lavt og bredt, er der smalt og dybt, eller noget helt andet. Tænk, tænk og tænk - kan fisken se din flue under dens vandring - hvis ikke, så sørg for at anvende en flue i de rigtige farver, eller fisk fluen i en bestemt dybde. Lad fisken se din flue - fisk fluen rigtig.

Jeg tog tipsene til mig. Et bestemt område af Lindenborg Å havde min udsøgte interesse. Der var dejligt at gå der og fiske, samtidig havde jeg fået enkelte fisk der ind imellem, set fisk blive fanget af andre, og ikke mindst set en hel del fisk på stykket. Jeg vidste tillige hvor de stod, for det var de samme steder de viste sig - men fange dem, det var straks noget sværere. Dette skulle ændre sig, ikke så lidt endda!

Stedet er specielt ved, at det er meget lavt, ofte maks. en meters dybde, med enkelte små høller. Der er megen grøde i siderne og ofte nærmest sandbund i hele bredden, med enkelte grødeklatter hist og pist ude i åen. Samtidig er åen mellem 15 og 20 meter bred. Fiskene blev nærmest altid spottet helt ude ved brinkerne i udkanten af grøden, såvel ved modsatte bred, som ved egen bred.

Når jeg endelig fik en fisk til at hugge på fluen, var det altid lige efter min flue var landet ved modsatte bred. Jeg fiskede grundet den lave vanstand med intermediate line og ofte med muddlerfluer, eller andre fluer, der lige gik under overfladen. Med ovenstående in mende, er du kære læser måske allerede nu på vej til at se, hvad Michael Frödin mente med at præsentere fluen rigtig, altså give fisken mulighed for at se fluen - mine fluer blev ikke set ret meget, dog lykkedes det ind imellem en enkelt havørred at se min flue, når den landede helt ovre ved modsatte bred.


Lad fisken se fluen:
Forestil dig en fisk stå ved modsatte bred på en meter vand. Herefter placerer du en flue fisket lige under overfladen hen over et stykke vandløb på 15 meter. I hvor lang tid kan fisken se din flue? Svar: ca. en meter. Forklaring: Fluen er i overfladen og denne præsentation byder fisken at se fluen nedefra og op - altså ikke fra siden og med modsatte brink som baggrund. Præsentationen af fluen på denne måde, er nærmest at betragte som et forsøg på, at fisken ikke skal nå og opfange synet af fluen.

Husk at fluer med lyse farver set mod en mørk brink (der ikke slipper nogen former for lys igennem) ses meget tydeligt af fisken. For eksempel fluer med store hvide vinger.

Husk at fluer med store, lange, buskede og sorte vinger ses godt mod den - nej ikke sorte nattehimmel - natblå og svagt lysende himmel. Eller også fluer, der buler, herunder muddlerfluer med flere.

Jeg huskede de velmente råd fra Michael Frödin. Udskiftede mine fluer fra store fluer eller muddlerfluer, fisket lige under overfladen, til fluer som for eksempel Skjerns Fancy. En fluer med en stor hvid vinge. Jeg belastede den lidt, så jeg kunne bibeholde min intermediate flueline, grundet 15 til 20 meters vandring på kun en meter vand.

Mine fangster blev øget meget væsentligt med det samme. Jeg oplevede nu at min flue kunne ses af fisken i meget længere tid under dens vandring. Jeg oplevede havørreder komme ud fra modsatte bred med en bølge og fire til fem meter ude vende med min flue i kæften. Pludselig oplevede jeg også havørreder skyde ud fra egen brink og komme min flue i møde. Min flue kunne ses langt mere end tidligere.

Siden har jeg altid brugt tid på at tænke over fluevalg med mere, når jeg skal starte mit fiskeri et eller andet sted i en eller anden å, hvor jeg skal fiske. Ting man bør tage i agt inden man starter fiskeriet:

  • Hvordan er fiskens muligheder for at se fluen?
  • Hvordan er vandløbet indrettet?
  • Hvad tid på døgnet fisker jeg (lyst eller mørkt)?
  • Hvor står fisken, eller hvor bør den opholde sig (måske nyt og ukendt fiskevand)?
  • Hvordan er mine muligheder ud fra ovenstående for at præsentere fluen?
  • Tænk, tænk, tænk!

Sørg altid for at fisken kan komme til at kigge på fluen i længst mulig tid som udgangspunkt, ved at tænke over om fluen nu bliver set nedefra og op, eller ses den i den position fra begge breder, eller ses fluen kun fra nedslaget og mod den modsatte bred.

Disse ting giver valget af flue, for netop spørgsmålet om silhuetter mod himmelen (fisken ser flue nede fra og op), eller kontraster (fisken ser flue mod modsatte bred eller begge breder), er altafgørende for fluevalg.

 

Rigtigt tempo:
Med hensyn til ”at fisken skal kunne se fluen længst muligt”, skal man aldrig glemme at også: overraskelsesmoment kan også være givtigt.

Fisk fluen i det rigtige tempo - hvad er det, vil de fleste sikkert spørge om?. Fluen skal være i bevægelse. Det vil sige, at den enten skal flytte sig fra bred til bred i et ”svæv” gennem vandet, eller også skal den være ”levende i strømmen”. Fluen må godt stoppe op, svaje frem og tilbage med hackle og vinge, men aldrig falde sammen - bedraget opdages med det samme og fisken kommer heller ikke næste gang, du prøver.

Lad det være sagt en gang for alle, uanset om du fisker på kysten, i åen eller i en brusende elv efter laks - så kan man ikke fiske fluen så hurtigt, at fisken ikke kan fange dem og ej heller vil lade være med at gøre det. Det er nogle undtagelser, når vandet er meget koldt om vinteren, dette nedsætter aktiviteten og ikke mindst hastigheden, hvori fisken bevæger sig.

Fluer der flytter vand er meget nyttige, når der skal fiskes på svære standpladser, altså hvor fiskene er inde under brinken. Ved at bruge fluer der ”flytter” vand eller giver vibrationer, opnår man meget gode muligheder for at lokke fiskene frem fra deres skjul. Se den type fluer i tillægget til valg af fluer.

Nu skrev jeg i starten af dette indlæg, at det var sidste afsnit under Fluefiskeri i åen. Der vil selvfølgelig komme en del omkring valget af fluer, samt fluemønstre og fluebinding.


Finn Nielsen
KYSTFISKEREN