Grej, liner, forfang og knuder

Stænger og hjul

 
Stang:
Valg af stang lader jeg være op til den enkelte lystfisker. Mærker på stænger vil jeg ikke kommenterer. Det er helt op til den enkelte lystfisker, med hensyn til økonomi og favoritmærker. Dog vil jeg anholde, at stangen efter min mening bør være 10 fod og klasse 8, eller minimum som 9,6 fod og klasse 7.

Fisker man i vandløb med meget udhæng fra græs, siv eller andet, eller fisker man i mørke, så er det rart med en fluestang, der kan række ud over disse forhindringer. Tillige er det også ofte nødvendigt samme sted, at kunne trække linen fri af samme.

Selv bruger jeg SAGE. Jeg har en 9,6 fod og klasse 7 til de mindre vandløb, der ikke giver nævneværdige udfordringer med kastet, og en 10 fod og klasse 8 til det lidt mere vanskelige fiskeri i vandløbene.

 

Hjul:
Hjulet mener jeg ikke kalder på den store gennemgang. Der findes et utal af gode hjul på det danske marked. Bør dog kunne rumme 50 til 75 meter backingline - maks. En fornuftig bremse er at foretrække, ikke fordi jeg forventer at kæmpe-havørreden skal tømme mit hjul, men fighten kan nydes rigtig godt indstillet bremse.

Selv bruger jeg hjul af mærket Redington i alle vandløb, så længe der fiskes efter havørred på enhåndsstang.

 

Liner - forfang - knuder

Bemærk - anvisningerne er kopier fra mit foredragskompendie - kommer senere på en mere regulær måde

Liner:
Jeg bruger som hovedregel hele liner i åen. Modsat kysten, er jeg ikke så meget til skydehoveder i åen, slet ikke i vandløb som for eksempel i Voer Å eller Lindenborg Å. Men - ingen regel uden undtagelse. I helt små vandløb, som for eksempel i Sønderup Å, hvor jeg fisker med flydeline om aftenen, bruger jeg et skydehoved.

Jeg er en stor tilhænger af Lee Wulff liner. Hovedparten af mit fiskeri i vandløb som Voer Å går hele året med en synke II line. Måske en intermediate til sen aftenfiskeri. I vandløb som Lindenborg Å, bruger jeg til al aften og natfiskeri en intermediate line og efterår og vinter en synke II line.

Linetyper - hastigheder med mere er anvist:


 Forfang:

Forfang laver jeg altid selv - se vedlagte kopier:

 
 


Knuder:

Knuder er også anvist i samme papirer som ovenstående - se vedlagte kopier:


Finn Nielsen
KYSTFISKEREN