Vejrlig og vandstand

Vejrlig - tryk - lav og høj


 

Trykket har indvirkning på fiskeriet:
DMI er en af de instanser jeg følger meget nøje. Vejrudsigter er noget jeg dagligt holder øje med, dog uden at gøre det til en videnskab - men alligevel. Der er stor forskel på om der er lavtryk, eller om der er højtryk. Ikke mindst når det skifter mellem disse to ting - fiskene mærker trykket og ikke mindst skiftet til det, op til et døgn før end vi oplever det, ifølge biologerne.

Lavtryk er lig med at vinden er fra syd, sydvest, vest og nordvest - i grove træk.
Højtryk er lig med at vinden er fra sydøst, øst, nordøst og nord - i grove træk.

Lavtryk er lig med blæst, regn, ofte lune og vekslende mellem skyet vejr og solskin.
Højtryk er lig med solskin, blå himmel, tør luft, varme om sommeren og kulde om vinteren.

Jeg har gennem en del år erfaret, at fiskeriet er absolut bedst, når der er lavtryk. Dette gælder såvel fiskeri i åen, som på kysten. Når jeg har fisket i højtryk, så har jeg sjældent fanget det helt store, ofte er det kun blevet ved sporadiske og forsigtige hug.


Ingen regel uden undtagelser:
Men igen er havørredfiskeriet uforudsigeligt og heldigvis for det. Nogle gange har jeg oplevet det modsatte af ovenstående påstand fra min side. Et godt gammelt ord siger: er vinden i nord, så bliv hjemme ved mor. I påsken 1999 var der kun en dag jeg kunne komme til kysten. Netop denne dag var vinden i nord, halvkoldt, blå himmel og masser af sol lige ned i vandet. Det blev en af mine bedste fiskedage ved kysten. Mere end ti havørreder huggede mit blink denne formiddag.

Men jeg vil alligevel påstå, at min erfaring holder et langt stykke hen ad vejen. Jeg forsøger at undgå fiskeri under højtryk - men nogle gange er det eneste mulighed for at komme af sted, og gør jeg selvfølgelig det.

Når man kigger under, hvad lavtryk indeholder af vejrtyper giver det jo også sig selv, at det netop er det som er det bedste, når vi kigger på de andre ting vi har snakket om.
 

Vandstand - høj/lav - flom - hvordan reagerer fisken.


Høj vandstand:
Vandstanden har helt klart en stor indvirkning på såvel havørrederne, som på fiskeriet efter dem.

Havørrederne har det bedst, når der er rimeligt med vand i åen. Det skal helst også være iltrigt, hvilket det oftest er, når der er godt med vand og det strømmer af sted. Som tidlige nævnt er lav, varm sommervand ikke særlig godt for fiskene.

Høj vandstand er jo ofte lig med, at der strømmer megen vand ud i havet eller fjorden. Denne strøm af ferskvand, er med til at lokke fiskene hen mod vandløbet, når det breder sig ude i saltvandet. Samtidig for det også fiskene til at søge op i vandløbet. Det giver den tryghed for at der er vand nok til at finde en plads i vandløbet. Ofte er det sådan, at jo højre vandstanden er, og længere tid det varer, jo flere fisk kommer der op i åen.

Jeg oplever ud fra min egen erfaring, at mange fisker for tidligt ved åen, når der er en vandstigning i vandløbet. Uanset vandløbets udformning, er det sjældent godt at fiske på høj og senere højeste vandstand. Til gengæld er det særdeles godt at fiske på faldende vandstand. Vent gerne et døgn oven på højeste vandstand - herefter bliver der ofte rigtig godt.

Det der selvfølgelig sker, er at de mange stand- og hvilepladser, der pludselig er tilgængelig med den megen vand, stile og rolig skrumper ind i antal. Det betyder at havørrederne nu er i overtal i forhold til antallet af stand- og hvilepladser, som hele tiden bliver færre i antal. Havørrederne bliver aggressive, de kæmper om pladserne og de er nød til at flytte sig til mindre trygge standpladser. Det giver fluefiskeren gode muligheder for at møde hugvillige fisk.


Lav vandstand:
Lav vandstand virker selvfølgelig lige modsat. Der lokkes ikke flere fisk til, og de fisk der fik tilkæmpet sig en standplads, står samme sted i længere tid. De bliver mere trygge og er derfor svære at lokke til hug. Det er selvfølgelig i en længere tidsperiode med lavt vand, ikke blot et par dage. Der er ofte tale om en uges tid og længere. Samtidig oplever man mindre ilt i vandet og derved mindre aktive fisk.


Flom:
Ved flom forstås en meget hurtigt opstået vandstigning. Flommen kommer fordi, at der er så meget vand på en gang, ikke mindst fødes hovedløbet fra de mange tilløb, og så kan vandløbet ikke komme af med vandet hurtigt nok i havet eller fjorden.

Flom betyder også at der medføres store mængder slam, sand og jord fra brinkerne, der nu oversvømmes. Det kan betyde at vandet på det nærmeste ligner kakao. Som regel kan man ikke se mere end tre til fem cm ned i vandet. Samtidig er der en rivende og voldsom strøm.

Man bør ikke fiske med flue under disse forhold - intet et selvfølgelig umuligt - men jeg kan ikke anbefale det.

 

Fiskenes reaktion:
Fiskenes reaktion på den skiftende høje og lave vandstand er meget speciel. Der foregår en opdeling af fiskene efter størrelse, hvis vandstanden for eksempel falder væsentlig og meget hurtigt. Fiskene er trukket op i høj vandstand uden problemer. Falder vandstanden stile og roligt fordeler fiskene sig som nævnt ved kamp om standpladserne. Falder vandstanden hurtigt sker der noget andet.

Fiskene, som ofte er kommet i store eller små stimer fra havet, deler sig nu i to og med to vidt forskellige reaktioner. De store fisk har indbygget i deres gener eller instinkter, at der kan være en frygt for at der ikke er vand nok længere oppe i vandløbet til, at de kan finde sig standpladser, som gerne skulle holde dem frem mod gydningen. Derfor bakker de og svømmer længere ned af vandløbet og finder sig en foreløbig standplads, hvor de afventer at vandløbet stiger igen.

Modsat reagerer de mindre fisk i stimen. De svømmer hurtigt op ad vandløbet og finder sig en standplads under forhold, som deres størrelse kan give. Derfor kan et vandløb over store strækninger være helt tømt for fisk i den midterste del, mens det koger i den øverste del af mindre fisk, og nederst i vandløbet ses større fisk slås om pladserne - også noget der bidrager til, at fluefiskeren kan finde hugvillige fisk.

 

Finn Nielsen
KYSTFISKEREN