Åens placering i terrænet

Åens placering - nord/syd og øst/vest effekten

 

Betydning for fiskeriet:
Åens placering har måske ikke den store betydning for mange lystfiskere. Men det har den i høj grad for undertegnede. Fiskeriet og ikke mindst fangsterne kan med held forbedres væsentlig, ved at tage dette emne i ed.

Nye fiskesteder på nye tidspunkter af dagen kan pludselig åbenbares, hvis man ser det lidt efter i sømmene, og ikke blot fisker som man plejer. Det skal jeg prøve at beskrive i dette afsnit om Fluefiskeri i åen, men også i et afsnit omkring lyset og mørkets indvirkning på fiskeriet.
 

Åens placering:
Der er som bekendt nogle ting vi ikke kan ændre på. Det betyder at vi må ændre og indrette vores fiskeri, så de tilpasses de vilkår, der ikke kan ændres på.

Vi kan ikke flytte rundt på vores vandløb. Vandløbene har nu engang deres udspring og opstart samme sted altid, og selv samme vandløb løber nu engang altid ud i enten havet eller fjorden det samme sted. Mange af vores vandløb i Danmark løber enten direkte nord/syd - syd/nord, eller vest/øst - øst/vest. Med direkte menes selvfølgelig vandløbets hovedretning fra udspring til udløb. Vandløbet snor sig selvfølgelig i alle mulige retninger undervejs.

Vandløbets udseende, å-brinker og skråninger, ikke mindst dets strømføring og dybde, samt ofte også dets størrelse indvirkes meget ofte af vandløbets længderetning i terrænet. Allermest er lysets fald i åen under en meget stor indvirkning af vandløbets retning. Det vender vi meget mere tilbage til i afsnittet omkring lysets og mørkets indvirkning, herunder skyggernes værdifulde hjælp til lystfiskeren.


Nord/syd og øst/vest effekten:
Jeg skal ikke gøre mig klog på om det er tilfældigheder i det nordjyske, med hensyn til de forskelligheder, som vandløbene har med hensyn til om de løber nord/syd - syd/nord, eller vest/øst - øst/vest. Men jeg kan dog efterhånden se flere og flere vandløb ned gennem landet, som har de samme tendenser, så måske er det ikke så lokalt betinget alligevel.

Hvad der skyldes disse forskelle bliver gisninger, men der er måske alligevel nogle naturlige forklaringer på det. Måske har netop jordens rotation og månens tiltrækningskraft, deres indvirkning på længderetningerne af vandløbene, sådan som man kender det fra tidevandet.

Det virker næste ikke rigtig, hvis det skulle være tilfældigt - men svaret blæser i vinden - de faktuelle oplysninger på dette område kender jeg ikke.


Eksempler på vandløb:
To vandløb i det nordjyske, Voer Å og Lindenborg Å, danner glimrende eksempler på den store forskel, der er mellem et vandløb, der løber vest/øst (Voer Å) med udspring i Øster Vrå og med et videre forløb mod øst og udløb i Voerså på østkysten, og et vandløb, der løber syd/nord (Lindenborg Å) med udspring i Ravnkilde og med et videre forløb mod nord og udløb ved Storvorde i Limfjorden.

Voer Å: Smalt og meget strømførende vandløb med masser af snoninger og sving. Høje å-brinker og skrænter, forholdsvis tyndt med beplantning i åen.

Lindenborg Å: Bredt og stilleflydende vandløb med mange lige og kanalagtige forløb, med få sving. Yderst lave å-brinker og skrænter, ofte med kraftigt beplantning i åen.

 

Bredde - dybde - strømføring
 

Bredde og dybde:
Brede vandløb er som oftest ikke så strømførende i det nordjyske. Her løber vandet stille og roligt, og ikke mindst er vandløb som Lindenborg Å og Ry Å med udløb i Limfjorden meget stilleflydende. Her oplever man nogle gange at vandet nærmest står stille i åen, der er ingen strøm, for det kan ikke komme ud i Limfjorden.

Andre gange opleves det så voldsomt, at det virker som om at vandet på de yderste stræk løber op i åen. Er vinden i vest fyldes Limfjorden med vand, og er vinden i øst tømmes Limfjorden for vand - det kan mærkes kraftigt i de to nævnte vandløb. Dette har stor indvirkning på strømforholdende, og deraf også fiskeriet.

Dybden kan variere meget i de brede vandløb. Men set i forholdet til vandløbets bredde, er disse vandløb ofte med store lige stræk uden den store vanddybde.

 

Eksempler på vandløb:
Andre vandløb i det nordjyske, såsom eksempelvis Sønderup Å og Binderup Å, der også grundlæggende løber fra syd mod nord og igen med udløb i Limfjorden, er der igen tale om meget stilleflydende vandløb og ikke særligt dybe vandløb. Bredde har disse vandløb til gengæld heller ikke, men igen er det også vandløb uden skrænter og høje å-brinker.

Begge de nævnte vandløb, er også blandt de vandløb, der oplever at Limfjorden sætter sit præg på vandløbets hastighed, når vandet skal ud i fjorden. Her er det ikke bredden, der gør vandløbet langsomt, men formentlig igen effekten af længderetningen syd/nord og så Limfjorden.

Dybe og strømførende vandløb er ofte lig med vandløb, der er smalle med høje skrænter og å-brinker. Vandet skal føres væk og vandets hastighed er medvirkende til at strømmen graver sig langsomt dybere i vandløbet. Derfor er disse vandløb oftest dybe i midten - strømrenden - og ofte lige så lave inde ved bredden, som de brede vandløb.

 

Reaktioner på større nedbørsmængder:
De brede vandløb løber sjældent over ved flom eller regnskyl, mens de smalle vandløb ofte løber over sine bredder, da vandet ikke kan komme hurtigt nok ud til udløbet.

Vandløb i Nordjylland, såsom Liver Å, Uggerby Å, Elling Å, Bangsbo Å, Sæby Å, Voer Å og Gerå oplever hvert år, ikke mindst sidst på sæsonen og hele vinterperioden, at de løber over deres bredder.

Alle er de vandløb, som hovedsagligt løber øst/vest og vest/øst, enten har de udløb på vestkysten eller østkysten i Nordjylland, altså ingen af dem med udløb i Limfjorden.

De store vandløb som Lindenborg Å og Ry Å, samt de lidt mindre vandløb som Binderup Å og Sønderup Å, der alle løber nord/syd eller syd/nord og med udløb i Limfjorden, løber yderst sjældent over sinde bredder.

 

Finn Nielsen
KYSTFISKEREN