Ørredens livscyklus

Gennemgang af ørredens livsforløb


Ørreden:
For at forstå fiskeriet i de ferske vandløb efter havørreder og bækørreder, er det en god ting at have lidt viden omkring ørredens biologi og livscyklus. Dette spektrum af forunderligheder i nogle af naturens luner, danner et bredt og særpræget billede af mulighederne for at fiske efter havørreden og bækørreden, og dermed det bedste grundlag for at vælge rigtig, såvel med grej, som fluer og fiskemetoder.

Det giver samtidig et spændende billede af hvorfor havørreden og bækørreden opfører sig som de gør. Det vil en del af denne gennemgang af ørredens livscyklus besvare.

Der er ingen forskel på en havørred og en bækørred, så længe fisken er et ubefrugtet æg i hav- eller bækørreden, eller som befrugtet æg af begge. Ej heller for den sags skyld, som nyfødt yngel med blommesæk og helt frem til fisken er ca. halvandet år.

Herefter sker der så en meget bastant udskilning - nogen af samme kuld bliver til bækørreder og lever resten af livet i åen, andre smoltificerer og vandrer ud i havet og bliver til havørreder.

Altså træffer ørreden et valg, der afgør dens skæbne for resten af livet - en liv der bliver vidt forskelligt, men også i et ”samarbejde” om det at overleve som ørred - havørred eller bækørred.

Naturen er forunderlig, den overstiger ofte langt den menneskelige formåen...

75 % af bækørrederne er hanner og 25 % er hunner. 75 % af havørrederne er hunner og 25 % er hanner. Her beskytter arten sig mod en total udryddelse som art, altså som individet ørred.

Sker der en katastrofe med stort frafald i havet, vil de få tilbagevendende opgangsfisk af gydemodne havørreder være hunner. I åen venter et stort antal hanner af bækørreder til at befrugte dem.

Modsat - sker der en katastrofe med stort frafald i åen af bækørreder, vil de mange tilbagevendende opgangsfisk af havørreder fra havet være hunner, der kan befrugtes af de fortrinsvis få overlevende bækørreder, som hovedsagelig er hanner.


Ørredens livscyklus:
Det kan være svært at slå ned lige på det tidspunkt, hvor man skal starte beskrivelsen af ørredens livscyklus, uanset om der er tale om en havørred eller en bækørred.

Men i tidsrummet fra oktober og frem til marts måned, er de ferske vandløb stedet, hvor en del havørreder og bækørreder dør. Det er også samme sted hvor de mange nye ørreder fødes. En livscyklus slutter og en ny starter...

Opgangsfiskene fra havet ankommer for en dels vedkommende allerede i maj måned, for så at gyde mere end fem måneder senere, ja nogen endda op til ti måneder senere. Det hele afhænger af temperaturer og vandstand.

Opgangsfiskene afleverer æg og sæd i gruset, nogle af opgangsfiskene dør efter deres bidrag til de kommende generationer, andre vandrer tilbage i havet igen for at spise og måske vende tilbage igen året efter.

Bækørrederne gennemgår samme proces med deres gydning, men dør ligeledes for nogle individers vedkommende. De øvrige bækørreder forbliver i de ferske vandløb.

De befrugtede æg bliver efterfølgende til små larver med blommesæk, og den nye livscyklus for ørredyngel udsættes straks for de farer, der nu lurer fra start af og som senere gør ørreden til en meget sky fisk.

I april-maj måned er ynglen blevet ca. tre til fem cm. Overlevelsesprocenten er ikke særlig høj, en meget stor del af ynglen udsættes for en del fjender, såsom artsfæller, andre rovfisk, adskillige fugle, skarv og fiskehejre, for at nævne de værste.

I september er ørrederne ca. syv cm lange, og kaldes nu for 1/2-års fisk. Den del af ørrederne der når hertil, oplever en overlevelsesprocent, der er langt mere rimelig. Ørrederne har nu lært de første farer at kende gemmer sig bedre og tager godt med føde til sig.

Næste skridt i udviklingen er vintertiden. Ørrederne vokser ikke så hurtigt i denne tid, til dels skyldes det de få fødeemner, samt kulden der nedsætter ørredernes aktivitet. Fiskene vokser langsomt og kommer sjældent over en længde på ca. 12 cm.


Ørredens valg for resten af livet:
I april måned er ørrederne nu blevet til det vi kalder 1-års fisk. En del af fiskene er dog nu allerede op mod halvandet år, da de er født langt tidligere året tidligere. Disse ørreder er ofte også mellem 15 cm og 20 cm.

Ørreden står nu over for den store udvælgelse. En udvælgelse der præger resten af dens livscyklus. Nogle af ørrederne forbliver i åen og bliver dermed til bækørreder og andre ørreder smoltificerer og bliver til havørreder, hvorefter de vandre ud i havet eller fjordene.Bækørreden:

Bækørredens livscyklus er egentlig hurtigt gennemgået. Efter et par år eller tre er bækørreden kønsmoden. Den lever resten af livet i de ferske vandløb, gerne i små bække eller tilløb til hovedløbet af et større vandløb.

Bækørreden opnår sjældent de helt store størrelser, det er ikke kun fordi det er en presset fisk i vores vandløb, dette skyldes i høj grad også dens naturlige muligheder for føde i åen, man bliver som bekendt ikke tyk og fed af fluer, myg, biller og regnorm - men smuk bliver bækørreden!

I den første del af året træffes bækørreden ofte i selve hovedløbet, men i takt med at havørrederne vender tilbage fra havet for at gyde og bækørreden selv skal gyde, så fortrækker bækørreden ofte til de mindre og mere fredfyldte bække og tilløb. Her opholder den sig ofte fra sensommer og gydetiden ud.


Smoltificering:
Med hensyn til de kommende havørreder foregår der som nævnt en smoltificering. Smoltificering betyder at havørrederne udvikler blanke skæl for at kunne modstå saltvandet i havet. Saltholdigheden i havet kan være meget voldsom mod havørrederne, ikke mindst når de forlader de ferske vandløb for første gang, og især hvis hav- eller fjordvandet er koldt.

Når havørrederne smoltificerer søger de mod udmundingen af de ferske vandløb. Her opholder de kommende havørreder sig gerne op til en uge tid og vender sig til det altid mere salte vand her. Blandingen af saltvand og ferskvand forbereder havørrederne til skiftet i havet eller fjorden.

Som oftest er det den del af ørrederne, som har opstået en status af 16 til 18 måneder, og som er fisk i størrelsen af 15 til 20 cm, der smoltificerer og bliver til havørreder.


Havørreden:
Havørreden begynder med sin udvandring fra de ferske vandløb, en omstilling til et liv, der fremover under en eller anden fordeling skal deles mellem et liv i havet og et liv i åen.

Denne fordeling er i runde tal ofte lig med en fordeling på 60 % i havet og 40 % i åen (gydetiden). Nogle gange er det med 100 % i havet i nogle år, da ikke alle havørreder bare trækker op i åen for at gyde hvert år.

Mellem 15 cm og 20 cm begynder havørreden at søge føde i havet og i fjordene. Den vokser nu langt hurtige end i åen, da spisekammeret i saltvand er langt større end i åen. Et halvt år senere, omkring september-oktober, er disse havørreder blevet sølvblanke jægere.”Grønlændere”:
Havørrederne har ofte allerede på denne tid af året opnået en størrelse på mellem 30 cm og 35 cm. De optræder nu for første gang som ”grønlændere”* i åen. De følger gerne en større stime opgangsfisk - havørreder, der trækker op for at gýde - op i åen. Disse ”grønlændere” er fulgt med af ren nysgerrighed og de forlader hurtigt åen igen for at spise videre i fjordene eller havet. Ofte lykkes det lystfiskerne at stifte bekendtskab med disse ”grønlændere” på denne tid af året. De er modsat gydefiskene sultne og de hugger gerne på vores fluer.

* ”grønlændere” Tilbage i 1920 var der i Aalborg en fiskehandler, der hed Elimar Schmidt. Han importerede små blanke havørreder, saltede og i tønder fra Grønland. De var i størrelsen af ca. 40 cm. Heraf kom øgenavnet ”grønlændere”.

De små og ikke gydemodne havørreder, der som nu, trak op i åen om vinteren, lignede til forveksling disse importerede ørreder fra Grønland. Eksempelvis trak de i stor stil op i Lindenborg Å og i større eller mindre grad op i andre vandløb i hele landet.


Vinteren året efter:
Vinteren efter er ”grønlænderne” nu på mellem 35 cm og 50 cm, alt efter hvor godt fisken har fundet føde i havet og fjordene. De søger nu ofte mod ferske vandløb, eller områder i fjordene eller i havet, hvor der løber ferskvand ud. Denne søgning forstærkes af kulden, jo koldere, jo flere ”grønlændere” i åen.

Optrækket i de ferske vandløb skyldes, at saltholdigheden forstærkes, jo koldere det bliver, jo flere små blanke havørreder - ”grønlændere i vores ferske vandløb. Saltholdigheden i havet og ikke mindst i fjordene kan blive så stor, at havørrederne kan dø af det. Derfor søger de hovedsagelig mod de ferske vande.

Jo hurtigere kulden forsvinder, jo hurtigere er ”grønlænderne” tilbage i havet og fjordene igen.

Det er her fødegrundlaget for at komme videre i livet findes. Det er her man nu igen som havørred står foran et valg - en udskilning. Nogle vælger at tage på gydevandring allerede i den kommende sæson, andre vælger at springe over, og vente til næste sæson. Sidstnævnte havørreder kaldes ”overspringere”, af samme grund.

 

Opgangsfiskene ankommer:
Allerede i april måned (Karup Å med flere) og maj måned (sydvestjyske vandløb) starter opgangen af gydemodne havørreder. I nordjyske vandløb starter opgangen ofte først for alvor i juni og juli måned.

Det er en broget flok af havørreder, som ankommer til åen. Nogle er kun godt 40 cm og allerede gydemodne, mens andre er mellem 50 og 100 cm. Nogle af de store fisk har endda været på gydevandring tidligere i deres liv, nogle endda flere gange. Opgangen fortsætter helt frem til sidst i december og først i januar, hvorefter det ebber ud.


Livscyklussen er fuldendt:
Æg og mælk blandes i gruset, de nye generationer sikres. Opgangsfisk dør af stress, forbrug af kræfter og kampe med andre gydefisk. En stor del af gydefiskene vender slunkne, udmagrede og gyldne i farven (nedgængere/nedfalsfisk) tilbage til havet og fjordene for t at få sul på kroppen.

De nye generationer kommer til live i gruset.....

Livscyklusser stopper, andre starter - ørrederne fortsætter i det uendelige, hvis altså vi giver dem lov, og ikke mindst mulighederne for det...

 

Finn Nielsen
KYSTFISKEREN