Laksefiskeriet i Storåen - 2017

Nyheder fra sæsonens gang i Storåen - 2017
 

STORÅ - 2017 - Laksekvoten i Storå vandsystem er på 475 laks.

Information om laksekvoten og regler for fiskeri


 • Der må maksimalt hjemtages 475 laks nedstrøms Holstebro Vandkraftværk delt i 2 grupper på 250 laks på 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm. Længden på laks måles som totallængden. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 15. oktober

 • Der må maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Storå vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelsesgrupper. Kvoten gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 2 nævnte områder i perioden fra og med den 16. april til og med den 31. oktober.

 • Der må højst hjemtages én laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
 • Senest 4 dage efter, at laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være Sammenslutningen ved Storå i hænde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte laks være offentligt tilgængelige på http://www.svstoraa.dk

 • I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

Kvoterne er tildelt definerede områder, som er beskrevet i "Lovbestemte regler for fiskeri i Storå vandsystem".

Fangstrapportering og information: www.svstoraa.dk

 

11-04-2017
Fantastisk nyhed, fluebinding 

Vi får besøg af Frank Bryde Thornild og Torben Meldgaard. De kommer til Plexus den 15/4 kl. 19.30, binder fluer og stiller sig til rådighed om en god snak om laksefiskeriet.

Kig forbi, til en hyggelig aften, dagen før præmierdagen.

Se mere på Laksefiskeri-Storaa.dk


06-04-2017
Hej - En ny sœson står for døren, så derfor får du her en nyhedsmail med april nummeret af foreningsbladet.

Så er det nye medlemsblad på gaden !!!

Klik på forsiden, så du kan læse det nye medlemsblad for april 2017. Læs om kvoteregler, og hvordan du følger dem sæsonen igennem. Læs om den sidste udsætning af laks i denne omgang. Læs om fjernelse af den sidste hindring i Idom å. Læs om brinkpleje i 2016. Og så er der nyt fra samlerens hylde. Og meget mere

Kend din å

Desuden vil vi gerne opfordre nye som gamle medlemmer deltage i ”Kend din Å” hvor John Balleby vil give gode tips og tricks til at fange Storåens kæmper. John vil være vært for morgenkaffen og rundstykker kl. 8.00 hvorefter vi i samlet flok drager ud til åen og får udpeget nogle rigtig gode Lakse pladser.

Kend din Å foregår den 8/4 kl. 8.00 i klubhuset.

Er du helt klar til sæsonstart?

Hvis du har alt grejet klar til sæsonstarten, så vil det være en god ide at genopfriske reglerne for fiskeri i foreningens fiskevand. Det kan du gøre her.

Samtidig vil det være en god ide, at nærlæse reglerne for parkering på de forskellige pladser langs åen. Det kan du gøre her.

Et hjertesuk!

En af vore lodsejere har undret sig over, hvor alle cigaretskoddene kommer fra. Der er flest skodder rundt om de borde og bænke, som foreningen har opstillet ved forskellige parkeringspladser. Der er ingen i lodsejerens husstand, der ryger. Heller ikke nogen af de ansatte. Så lodsejeren undre sig over, hvem kan det så være, der ikke tager sine skodder med hjem igen.

Vi har fundet dette på nettet, men om det passer?

Hvor lang tid er affald om at blive nedbrudt i naturen?

 • Appelsin- og bananskræller 2 - 5 uger
   
 • Cigaretskod 1 - 5 år
   
 • Tyggegummi 5 år
   
 • Materialer i nylon 30 - 40 år
   
 • Aluminiumsdåser 10 - 500 år
   
 • Plastikposer 100 - 1.000 år
   
 • Glasflasker 4.000 - 100.000.000 år

Knæk og bræk derude!


Venlig hilsen

Holstebro Og Omegns Fiskeriforening
Jimmy Stig Koehne

 

06-04-2017
Hej Alle - Så er det snart det er snart - i morgen er der 10 dage til "juleaften"

En lille reminder til alle - HUSK

Vemb Lystfiskerforenings kvote af Laks er 47 (uden størrelse) - når Å'ens kvote på 220 over 75 cm er opfisket, er en evt. rest af vores kvote, altså under 75 cm.

Der må højst hjemtages 1 Laks pr. mand inden for kvoten i Storå vandsystem.
Senest 4 dage efter, at Laksen/havørreden er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, Laksens størrelse og køn samt fangststed vœre Sammenslutningen ved Storå i hœnde. Senest 3 dage herefter skal oplysninger om fangstdato samt antal hjemtagne og genudsatte Laks vœre offentligt tilgœngelige på http://www.svstoraa.dk

I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte Laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede.

§ 3. Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn.
Stk. 2. Der må kun anvendes n krog på linen. Krogen må vœre en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog.
Stk. 3. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen, jf. dog stk. 4, 2. pkt.
Stk. 4. Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Kroggabet på enkeltkroge med modhager må højst vœre 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Husk at parkere på de afmœrkede P-Pladser(er der ikke plads, find en anden P-plads), ingen fœrdsel over marker, følg vejene.

Affald tages med hjem, vis hensyn - nyd jeres fiskedag og fiskevenner, samt kaffe.

Kendetegn for Laks
1 Slankere kropsform
2 Slank halerod med håndtag (giver godt greb om haleroden)
3 Kløftet hale
4 Bagkanten af øjet flugter bagkanten af kœbebenet *
5 Meget få pletter under sidelinjen 6 10-15 skœl fra forkanten af fedtfinnen til sidelinjen (typisk 11-13)

Kendetegn for havørred
1 Kraftigere kropsform
2 Tyk halerod uden håndtag (giver dårligt greb om haleroden)
3 Nœsten lige hale (yngre havørreder kan dog have kløftet hale som laks)
4 Bagkanten af øjet sidder lœngere fremme end bagkanten af kœbebenet *
5 Ofte mange pletter under sidelinjen 6 14-19 skœl fra forkanten af fedtfinnen til sidelinjen (typisk 16)

Husk at Korsholm har udlovet et gavekort på 10000 kr. til første laks over 20 kg, enten fra Storåen, Skjern Å eller Varde Å.

Knœk og brœk - ses ved åen

Venlig hilsen
Vemb Lystfiskerforening
Claus E Jensen


30-03-2017
Laksekvoten 2017 er nu fœrdigberegnet og ser ud som vist herunder:

Kvoteandel 2017 - Laks

Laks (kvoteandel)

 • Lise Bennedsgaard - 4 Laks
 • Lystfiskerforeningen af 1926 - 23 Laks
 • Konsortiet Hestehaven - 7 Laks
 • Skytte-konsortiet - 15 Laks
 • Postens Hul - 7 Laks
 • Jens Chr. Buskov - 4 Laks
 • Jacob Nielsen - 6 Laks
 • Arne Schmidt - 8 Laks
 • Vinding-Vind Lystfiskerforening - 3 Laks
 • Holstebro Kommune 16 - Laks
 • Vemb Lystfiskerforening - 47 Laks 
   
 • Holstebro og Omegns Fiskeriforening 330
 

 

Samlet kvote for A-vand - 470 Laks

Samlet kvote for B-vand - 5 Laks

Kvote for Storå-systemet - 475 Laks


Venlig hilsen
Vemb Lystfiskerforening
Claus E Jensen

 

15-03-2017:
Spændingen er udløst!

SVS har modtaget en kvote til hjemtagelse af laks fra Storå-systemet for 2017.

NaturErhvervsstyrelsen har meddelt SVS, at kvoten for laks i 2017 er 475 stk. Altså en øgning i forhold til 2016.

Den fordeler sig i 3 portioner. 5 laks må hjemtages i Område B, som er Storåsystemet øst for Ringvejen ved Holstebro og alle tilløbene vestpå, såsom Råsted Lilleå, Vegen å m.m.

Resten 470 stk. må hjemtages i Område A, som er hovedløbet vest for Ringvejen. Heraf må 250 laks være 75 cm eller derunder og 220 laks over 75 cm.

 Nu skal SVS så fordele kvoterne til deltagerne i Sammenslutningen ved Storå. Når det er sket vil HOF's fiskeregler for 2017 blive rettet til i overensstemmelse hermed.

Du må først hjemtage laks fra den 16. april. I mellemtiden er du som senior altid velkommen i klubhuset hver tirsdag aften. Vores juniorer er også godt i gang med  grej fremstilling, og har nogle hyggelige aftner hver onsdag.

SVS

 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com