For mye laks tas i sjøen i Sør-Trøndelag

Orkla og Gaula sliter med fangster godt under tiårsgjennomsnittet. Sjølaksefiskerne i og rundt Trondheimsfjorden har derimot tatt ni ganger så mye laks i år som i fjor.

PÅL MUGAAS / MANDAG 23.NOVEMBER 2015 / 12:42

bilde10_foto_rune_krogdahl.jpg

Sjølaksefiske
Fisket etter laks i sjøen i Sør-Trøndelag må reguleres strengere. Det fiskes på bestander som stort sett har dårlig bestandstatus og risikoen for overbeskatning er høy. Foto: Rune Krogdahl.

 

Tall fra SSB viser at det ble tatt 233 tonn laks med not i sjøen i 2015. Dette utgjør omlag 40% av totalvekten på avlivet villaks i 2015.  I Agdenes, Trondheim og Rissa kommuner ble det alene tatt 28,8 tonn. I fjor ble det til sammenligning tatt 3,2 tonn i disse kommunene.  Da innkortet fylkesmannen fiskesesongen med 14 dager på grunn av lite laks.  I år har sjølaksefiskerne fått fiske ordinær sesong.

På grunn av den vanskelige situasjonen i de fleste av elvene i Sør-Trøndelag, har det de siste årene vært harde reguleringer i elvene. Blant elvene som munner ut i Trondheimsfjorden er det kun i Stjørdalselva hvor Vitenskaplig råd for lakseforvaltning vurderer situasjonen som "god".

- Norske sportsfiskere og rettighetshavere har i lang tid tatt ansvar for å styrke og bevare villaksen. Det til tross for at elver stenges og mulighetene til å drive sportsfiske reduseres. Nå høster sjøfiskerne av det som sås i elvene, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Laksefiske i elvene bidrar til rike naturopplevelser og omsetting på over én milliard kroner rundt om i Norge, noe som er viktig for å skape livskraftige lokalsamfunn. Til sammenligning er førstehåndsverdien av 28,8 tonn sjøfisket laks beregnet til omlag tre millioner.

I Trondheimsfjorden skal  Steinkjervassdragene nå bygges opp igjen etter at de ble friskmeldt fra den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Parasitten ble utryddet gjennom vellykket rontenonbehandling. Samtidig har overvåkningsfisket som foretas med not på Agdenes, vist at laksen kommer i stimer hvor individene hører hjemme i samme elv.  Potensielt kan nøtene høste ubegrenset av laksen i enkeltvassdrag.

- I en slik situasjon, hvor elvene rundt Trondheimsfjorden består av kun én sterk og resten svake laksebestander, mener vi at det ikke kan forsvares å fiske så hardt i sjøen. Sjøfiske skjer i stor grad på blandede bestander som inkluderer laks som hører hjemme i elver hvor den er truet og sårbar. Dette er ukjent for de fleste nordmenn. Vi mener at det må legges større begrensinger på sjølaksefisket i enkelte områder, understreker Evensen.

I følge SSB økte de totale laksefangstene i havet med 10 % fra 2014 til 2015. 2014 var på sin side opp med 11% fra 2013.

Kontaktperson: generalsekretær Torfinn Evensen: 45 02 16 37

Kilde: lakseelver.no

 

Lakselus-saken: Anmelder oppdrettsgigant

 

<p>ANMELDER: Leder av Norges miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier SalMar kan ha tjent store beløp på å bruke formalin, fremfor å slakte ned fisken.</p>

ANMELDER: Leder av Norges miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, sier SalMar kan ha tjent store beløp på å bruke formalin, fremfor å slakte ned fisken.

Foto: JAN PETTER LYNAU, VG

Norges Miljøvernforbund (MMF) anmelder oppdrettsselskapet SalMar til Økokrim for bruk av formalin.

VG skrev torsdag at oppdrettsgiganten SalMar ved tre anledninger i år har brukt formalin for å avluse laksen. Det bekreftet Mattilsynet og selskapet selv overfor VG.

– Tjener penger

Det mener Norges Miljøvernforbund er så alvorlig at de fredag leverte en politianmeldelse til Økokrim i Oslo.

– Vi mener motivet til SalMar ved å bruke det forbudte stoffet formalin er å unndra seg et pålegg om tvangsutslakting fra Mattilsynet. De tjente sannsynligvis flere hundre tusen kroner ved å slippe å slakte ut før laksen nådde slaktevekt. Vi mener også at veterinærselskapet som har gitt tillatelse til å bruke denne giften må straffeforfølges, da de er den siste instansen som kan gi denne tillatelsen, og det er de som må bestille giften som skal brukes, mener MMF-leder Kurt Oddekalv.

Aktuelt: Fersk rapport om lakselus

Stiller også spørsmål ved Mattilsynet

– Vi stiller også spørsmålstegn ved SalMars uttalelse om at denne bruken ble gjennomført med Mattilsynets velsignelse. Om så er, så er denne bruken av Formalin alikevel et lovbrudd, da det er Statens legemiddelverk (SLV) som godkjenner alle nye lusemidler som kan brukes. SalMar har aldri innhentet noen slik tillatelse hos SLV, sier han.

– Vi ønsker også etterforsket om giften etter endt behandling i brønnbåt ble dumpet rett i sjøen. Vi mener dette kan ha store konsekvenser for alt maritimt liv, da det tross alt er snakk om en sterkt etsende gift.

– Har tatt seg til rette

I anmeldelsen skriver forbundet at «Oppdretter har her tatt seg til rette, og brukt dette høyst giftige stoffet uten å ha fått godkjennelse fra hverken Statens Legemiddelverk eller Mattilsynet. Flere oppdrettsselskap har søkt Statens legemiddelverk i flere omganger, og i flere år om å få ta i bruk dette stoffet, uten å ha fått tillatelse til dette. Første gang i 2009. Vi finner derfor det nødvendig å anmelde SalMar for ikke å ha innrettet seg etter disse avslagene.»

Les også: Forbigående godt laksefiske

– Uakseptabelt

Videre heter det:

«Det kan ikke være slik at oppdrettsselskap selv bestemmer hvilke midler som kan, og skal brukes i kampen mot resistent lakselus. Det er uakseptabelt at

substanser/legemidler tas i bruk til laksebehandling i Norge før det foreligger fullstendig dokumentasjon for slik bruk, som er vurdert og akseptert av legemiddelmyndighetene.»

– Vi i NMF har nå sett oss lei på oppdrettsindustriens lefling med påbud og krav satt av våre myndigheter. Ettersom det er innlevert søknader om bruk av formalin så langt tilbake som i 2009, så mistenker vi også at det ikke er første gangen dette stoffet er brukt ulovlig, fremholder Oddekalv.

I anmeldelsen krever de at at selskapets konsesjon blir inndratt.

«På bakgrunn av denne overtredelsen, som vi anser som stor krever vi at SalMar blir fratatt sine konsesjoner der hvor formalin er blitt ulovlig brukt, og strafferettslig fulgt opp.»

Aktuelt: Ny metode mot lakselus

De fremholder at «formalin er et sterkt etsende stoff, som ved hudkontakt kan gi etseskader og allergier for de som håndterer dette stoffet avhengig av hvor mye av stoffet som er kommet i kontakt med huden. Ved innånding av dampene fremkalles en alvorlig luftveisirritasjon, bronkitt og lungebetennelse. Tar man den konsentrerte oppløsningen inn gjennom munnen, får man en smertefull etsning av mageslimhinnen og livstruende stoffskifteforstyrrelser. Formalin kan ved innånding også forårsake skader på synsnerven og sentralnervesystemet. Videre kan påvirkning av formalin over tid fremårsake kreft.»

Avdelingsleder Hans Tore Høviskeland i miljøkrimavdelingen i Økokrim sier at de ikke vil uttale seg i saken før der har fått anmeldelsen og fått satt seg inn i saken.

– Vi har ikke gjort noe ulovlig

– Vi tar til etterretning at vi er politianmeldt. Vi vil forholde oss til det. Hvis politiet velger å se på det, vil vi stille opp. Vi har ikke gjort noe ulovlig i denne saken, sier administrerende direktør Leif Inge Nordhammer i SalMar.

– I anmeldelsen stilles det spørsmål ved at dere også har utført miljøkriminalitet, ved at vannet med formalin er tømt i sjøen etter at fisken er renset?

– Ja, det er riktig, men det har skjedd på en måte som gjør at det løser seg opp og ikke er farlig verken for fisk eller mennesker.

Han sier de ikke har begått noe ulovlig ved å gjennomføre avgrenset, kontrollert avlusing i brønnbåt.

– Det skjedde utelukkende av hensyn til fiskevelferd i en situasjon med et større antall fisk enn det var mulig å nødslakte. Hensikten var med andre ord å unngå unødig lidelse hos fisken i en akutt situasjon som oppsto, ikke å tjene penger. Nå har imidlertid Mattilsynet nedlagt et forbud som vi naturligvis vil innrette oss etter, men som ikke kan ha tilbakevirkende kraft. Mattilsynet har selv presisert at det har vært juridisk uklarhet om bruken av dette preparater. Vi antar at anmeldelsen primært tar sikte på å få avisoppslag på sviktende grunnlag.

KILDE: vg.no

West Ranga Island - Jan og Michael fisker Laks - del 2

Det er godt at “Home Pool” ligger “home” og tæt på en kaffemaskine, for det var godt nok en kold morgen denne lørdag. Og iøvrigt rigtig møj tidligt at starte for et par gamle Nørrejyder. Morgenmad klokken 06.00 og ud i kulden klokken 06,30 - puha da.

Men der var liv i de kolde Laks, jo jo, da vi først fandt ud af, at de ville have de mindste fluer i æsken (og jeg mener de allermindste helt ned i størrelse 16 treble) så var det som om at kulden ikke gjorde så ondt. 


Og så er dem der kan nøjes med en hånd - små fluer størrelse 16 - men blanke Laks ind imellem

Lidt ydmygende må vi tilstå, at langt de fleste Laks blev i vandet, men vi gav både kulden og de små fluer skylden. De første 2,5 times fiskeri udløste 10 mistede Laks, puha den var hård at få ned uden god varm kaffe.

Nå, men så kom solen og en ny plads på elven hvor Laksene var en bette smule mere samarbejdsvenlige og nogle enkelte kom i nettet, men stadig er vores stastistik ikke sådan rigtig god.


Jan med Laks igen - Laks i "posen"

Her paa holdet er det Jan - og har altid været Jan - der har styr paa tallene. Det blev til ikke mindre end 18, siger og skrive ATTEN mistede Laks idag og så sølle 8 Laks på land, eller rettere i nettet. Men når dette er sagt, så har vi haft en god dag og haft det rigtigt sjovt, for vi har jo aldrig oplevet så mange tilbud eller hug på en og samme dag. Der var også et par pæne fisk imellem på måske 4-5 kg, så der kom også lidt træk på linen.
 
Livlig lille Laks - kom til "far" din lille fyr

Vi må jo konstatere, at West Ranga har mange Laks, rigtig mange Laks. Små nuvel, men med det rigtige grej kan du godt tilbydes lidt sjov. De fleste Laks er farvede på denne tid, men nogle enkelte var rimeligt blanke og trinde fisk.

Sååååå ku' han smile ham Grumpy - øøøøj den var vist stooor...

En down-side, er den noget ofte roterende del, - 3 timer på en plads er jo i virkeligheden ikke langt tid, specielt med en makker som Jan, der jo efterhånden bruger den halve tid på at komme ud af bilen og ned til elven. Der flyttes ofte og lidt for ofte til vores temperament, men sådan virker det her.

Men fakta er, at det er svært at fiske i west ranga uden at få et hug. Laksene er tilsyneladende heller ikke nær så nemme at skræmme som i Norge. Vadning og andet skrumleri har tilsyneladende ikke den samme negative effekt på Islandske Laks og bliv ikke forbavset hvis de plasker og springer lige om fødderne på dig.

Halvanden døgn endnu, så hvem ved hvad der kan ske...


Og lidt ren natur - smukt, smukt! - Jan på en nostalgisk plads - En Ghille der er kvik med nettet

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk

West Ranga Island - Jan og Michael fisker Laks - del 3

CALL IT CRAZY 

West Ranga, forrygende eller forrykt, det er lidt svært at vælge, - men hold nu k… der er mange Laks I den bæk. Jeg vover en påstand – ingen kommer til denne elv uden at fange en Laks eller mange og det uasnset hvor godt eller mindre godt man fisker.

15_norge_174 

Vi har hørt om, set og læst om sådan noget, men det er en virkelighed. Jeg kender ikke de præcise tal men i går søndag blev der fanget mellem 60 og 70 Laks af 12 stænger, og det var en ret så dårlig dag.

 Men, det er også et fuldtidsjob at fiske på Ranga Lodge, og der er lidt militær over det:

  • Op klokken 06.00 til morgenmad.
  • Ghillien står of tripper klokken 07.00.
  • 3 timers uafbrudt fiskeri og så skifter man vald eller beat.
  • Så 3 timer igen før der serveres frokost.
  • Klokken 15.00 går det løs igen, og så svinges der på samme stræk til klokken 18.00.
  • Nyt stræk klokken 18.00 til 21.00 (hvis man stadig kan gå eller stå)
  • Og så aftensmad klokken 22.30
  • Et glas vin eller to og bevidstheden er svær at få øje på.
  • Men søvnen er umiddelbar og rigtig god.
  • Jeg husker intet af de minutter fra mit hoved rørte noget blødt bomuld og indtil den irriterende støj fra vækkeuret hamrede ind I øret, men deligt at rulle gardinet op til synet af plaskende Laks. 
Nogle pladser kræver også en gå eller klartetur, så formen bør også være nogenlunde, eller så bliver den det i hvert fald efter nogle dage, puha en hård omgang for vi der er vant til at tage et kast “når det passer” lige uden for døren.

15_norge_184

Men for en fin elv og fin natur. Vi var også nogenlunde heldige med vejret med blot en enkelt dag, hvor vinden for alvor var rigtig træls. Det kan anbefales at have en rigtig vindstærk jakke med.


Fakta,- joo det blev til 23 Laks på land og ca 40 tabte Laks på blot 3 dages fiskeri - ja ja ved det godt, men de tog altså noget nærigt, samt at vi korte dem hårdt ganske bevidst, nu da alle vores jo skulle genudsættes. Det var faktisk lidt overraskende at se hvor mange fisk som blev hjembragt, samt at opdage at man fra den 6 september måtte fiske med både blink og orm. Og ormefiskerne tog vanvittigt mange Laks.

Laks og Laks, ja de fleste var mellem 2 kg og 3 kg, men der var enkelte fine fisk på 5-6 kg også. I Starten mest farvede fisk, men søndag kom der et træk af nye blanke fisk (så blanke som sensommerlaks nu er), fine trinde Laks med flotte violet-blanke sider og hvide buge, smukke små fisk. 

 

Uanset, så var det sjovt og spændende at opleve så mange fisk, og rimeligt bidevillige fisk, og det kan anbefales at prøve en tur herop og 3-4 dage er mere rigeligt og nok til at blive laksefiskemæt. 

Nyd billederne der taler fint for sige selv.


En vindstærk jakke er rigtig, når den hyler ind fra nord.
Her gad ingen fiske for her var der ingen Laks og det skal man jo ikke fortælle mig. Det blev til 3 på land og 2 mistede på 2 timer.
Smukt smukt smukt...

Angående fluer, så er det min opfattelse af alt virker blot det ikke er alt for stort på denne årstid men det er vist det samme alle steder. Dog var Koch Ghost igen en vinder, og den stod for over halvdelen af de landede Laks. De tog simpelthen denne flue hårdere end andre.
1 af 3 på det "dårlige" sted
Da den tredje tog en Koch Ghost, skulle ghillien lige have navnet igen og et foto.

Et lille løb rundt om en ø havde en fin lille pool og den var ikke dårlig.
Det øverste vandfald, her kan Laksene ikke passere.
Jan igang under vandfaldet.

Spritklart vand som her på 30-40 cm dybde.
Vejret og sceneriet er ubeskriveligt fantastisk. Selv våde skyer kan være smukke.
Smuk aften.

Laks i klar vand.
Rimeligt godt tilpas fisker.
Det er godt med et stærkt forfang.
 
Så er Grumpy slet ikke så Grumpy.
Den flotte natur ved elven.
I baggrunden har vi Vulkanen Hekla. På vegne af Jan og Michael
Michael Koch
Lystfisker-liv.dk

West Ranga Island - Jan og Michael fisker Laks - del 1

Så kom vi endelig til Island og i gang hen under eftermiddagen. Vejret var fint, men desværre en lidt træls opstrøms vind der drillede noget.

Vor Guide Johnson mente helt bestemt at vi skulle fiske sink-tip og små fluer, men jeg instisterede nu på at prøve en hitchet mellemstor Sunray Shadow. Men men, han havde nu nok ret for vandet var koldt og der kom ingen reaktioner til hitchen.

Efter at have skiftet til synkende spids gik der ikke mange kast før end den første grilse eller mindre Laks tog fluen. Helt uden drama kunne vi nette en farvet hanlaks på ca 3,5 kg taget på en lille tyndt dresset dobbeltkroget størrelse 10 flue.


Jan figther Laks og den nettes af ´vores guide

Efter en time skiftede vi plads og til modsatte side af elven og det blev vindretningen da slet ikke bedre af, men der gik ikke mange kast før end Jan så fik hug af en Laks på samme størrelse. Denne var det dog heldigvis noget mere livlig og kunne da præstere et par friske udløb. 5 minutters frisk fight og Laksen gled I nettet.

Der er tilsyneladende mange Laks på denne elv, men alle er tilsyneladene også af mindre karakter og de allerfleste farvede.

15_norge_139

Home Pool - her starter vi fiskeriet lørdag kl. 07.00. Der står utrolig mange Laks i denne pool


Michael Koch
Lystfisker-liv.dk 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com