Norge – Gaula - August - del 6

Jeg glemte at nævne eller rettere henvise til ”lett fiske i Sokna” – der skrives at årsagen til lett fiske indføres på grund af dårlig opgang i ”elva” (jeg går ud fra de mener Sokna).

Dårlig opgang i Sokna hænger rigtigt godt sammen med en stor junifangst nedenfor Gaulfossen, da Soknalaksen netop er en af de tidlige og store stammer i Gaulasystemet. Tilbage i firserne var Sokna også kendt for at have en sen opgang oveni den tidlige opgang, og disse sene laks ankom normalt i september og endog helt hen i oktober.

Vi må håbe at det forholder sig sådan endnu så der vil blive nok Soknalaks til gydningen. Igen virker det besynderligt, at ormefiskeriet igen for lov at ”overleve” et tiltag som lett fiske når nu der mangler gydefisk. De fleste kender sikkert Sokna med dens fine men MEGET afgrænsede pools/høler, hvor ”kun” en orm kan føres direkte ned i gabet på en stakkels lavvandsramt laks.

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Norge – Gaula - August - del 5

RYGTER....

Jeg har fået flere henvendelser i denne weekend vedrørende ”et rygte” om, at Gaula ville lukke for fiskeriet før sæsonafslutningen.

Dette rygte kan IKKE bekræftes i skrivende stund, så indtil videre er der ingen ændringer udover at hunlaksene jo er fredet. Herudover kan vi jo godt have nogle personlige meninger om hvordan det står til med fiskeriet og ikke mindst fangsterne i år.

Den eufori der startede nedstrøms Gaulfossen i juni, har for så vidt lagt sig, og der er hvad jeg vil kalde mere eller mindre ”normale” forhold langs det meste af elven. Der fanges sporadisk og moderat med fisk, dog stadigvæk en del store fisk fra 6 til 10 kg + - men hvis nogen sku' ha glemt det, så var det faktisk sådan laksfiskeriet var for det meste i tidligere år, og stadigvæk er i mange andre elve.

At der måske er blevet fanget (læs dræbt) for mange fisk i Gaula i år, er jeg helt enig i. Især mener jeg at juni-fiskeriet ”gik over stregen” og at der her bør laves andre restriktioner, der vil begrænse drabene af de tidlige og store laks. Jeg ved godt at jeg vil berøre et ømt emne når vi lander på ordet ”markfiske”, og tror at det i norske munde er fuldstændig tabu og med vetoret ikke må diskutteres, men det er ikke desto mindre mere nødvendig nu end nogensinde. 

Vi fandt eksempelvis to flotte blanke - men døde - junilaks i 10 kg klassen, med en ormekrog dybt i svælget og en sprængt eller klippet line. Dette kan naturligvis ske for alle, både flue og blinkfiskere også, men især i år med de ekstreme forhold, højt og koldt vand, var ormene nu nok lige lovligt effektive. Hvis man gider gennemgå fangststatistikken, vil man se at langt over halvdelen af junilaksene blev fanget på orm, og for hele sæsonen til nu drejer det sig om ca. 1/3.

Orm er effektivt, men desværre også rigtlgt dødeligt hvad enten man beholder laksen eller forsøger at genudsætte den. En dag i juni så jeg eksempelvis en fisker alene noteret for 10 landede laks, alle taget på orm. Jeg tvivler på, at denne fisker er SÅ dygtig, at det har lykkedes ham at genudsætte 10 laks, der alle har overlevet. 

Jeg tror end ikke en fluefisker i juni kan være så heldig at kroge 10 laks uden at skade nogle stykker. Laksene i juni, kan på en god dag (og det er en god dag hvor man kroger 10 fisk) tage virkeligt hårdt og dybt, selv en megastor flue, Sunray Shadow, er ofte blevet inhaleret dybt siddende i svælget, og det overlever næsten ingen fisk. Nogle klipper blot linen og efterlader krogen siddende der dybt i svælget til endnu mere skade, mine ord for det – hverken kan eller bør jeg skrive her.

Det har været sagt før og bør nævnes igen, at Catch & Release må udøves med stor forsigtighed og høj moral, ellers kan det resultere i større dødelighed. Moralen er for dårlig blandt os, og de der laver regelsættet har desværre ikke nok forstand på laks, natur og miljø. Lad os nu snart få nogle ordentlig fiskeregler, der sikrer laksene frem for køleskabene, eller sørge for at laksebestandende bliver store nok til at kunne tåle denne belastning.

Men det synes som om Norge holder fast i reperationsteorien frem for forebyggelsesmetoden.

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Norge – Gaula - August - del 5

Gaula - Analysesvar

Analysesvar uke 32. Så langt denne sesongen er det analysert 1609 skjellprøver fra Gaula. Fortsatt er det bare en av prøvene som stammer fra oppdrettsfisk. Analyse er utført av Veterinærinstituttet.

Godt nyt for Gaula:

Det tyder ikke på at Gaula er hårdt ramt af opdrætslaks, tvætimod ser det ud ud til at den overhovedet ikke er ramt når blot 0,062% af de analyserede skælpøver tyder på opdrætslaks.

Når man tænker på antallet af opdrætsanlæg i Trondhjemsfjorden og nærliggende kyster så er det yderst billigt sluppet.

Måske har visse forskere og biologer ret i, at det er de færreste opdrætslaks som overhovedet overlever et liv i de frie vandmasser ?


Via Michael Koch

Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Norge – Gaula - August - del 4

Lett fiske i Sokna

Det blir fra i dag innført lett fiske i Sokna. (07/08)


Årsaken til dette er å spare gytefisk. Det har gjennom hele sesongen vært en dårlig oppgang i elva og det er stor usikkerhet knyttet til gytebestandsmålet for elva. 


Lett fiske er fiske med: 
a) flue hvor flytende dupp eller fluesnøret (flyteline) utgjør kastevekten, 
b) mark med eller uten dupp. 
Søkke er forbudt. 

 

Via Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Norge – Gaula - August - del 3

Rettelse til "Flyonly"

Hej Finn - Michael Koch skriver i Gaula August del 2. At det kun er flyonly i august.

Dette er ikke korrekt ifølge de nye regler på gaula.no.

Mvh. Mads

Ps. Super side med updates fra Gaula.


Tak til Mads for at sparke til os/mig!

Mads har fuldstændig ret i, at "lett fiske" (altså fluefiskeri og fiskeri med dub og flue) først træder i kraft når Gaulfossen går "under" 20 kubik isekundet, og der er vi jo slet ikke i år.

Men det handler også om, at vi bare har været vant til, at første august (fra tidligere regler) altid betød rent fluefiskeri eller fiskeri med dub og orm uden synk.

Faktisk trådte reglen om forbud mod blink i kraft helt tilbage i firserne da elven pludselig blev meget lav omkring midt august, hvor man pludselig ændrede reglerne fra den ene dag til den anden midt i en fiskeuge.

Jeg havde faktisk fiskekammerater på Gaula netop den uge og de blev "taget" i at fiske med blink, da de ikke har hørt om den ændrede vedtagelse, og de blev under stort påstyr slæbt med til Lensmanden i Lundamo med trusler om bortvisning etc. De fik dog talt sig til rette og fortsatte med fluefiskeri, men denne oplevelse sidder dybt i alle på vort vald endnu.

Reglen har gennem tiderne ændret sig fra 15. august til første august og tilbage igen, og er på tiden altså bestemt af Gaulfossen og de 20 kubik i sekundet vandføring, hvilket er en meget fornuftig vedtagelse blot man husker at holde øje med vandføringen.

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 


Norge – Gaula - August - del 2

Den sidste måneds laksefiskeri

Vandstanden i Gaula er nu nede på et ”perfekt august niveau” i hvert fald på de vald jeg kender. Laksene sænker farten lidt og de vil forhåbentlig ”hænge” lidt længere på deres stoppepladser på vej opover.

Det forlyder nu ellers, at der er forholdsvis stille og at man ikke ser mange laks, men jeg siger det bare igen, vi har en unormal vandtemperatur på mellem 9 og 11 grader hvilket er ”køligt” for Gaula på denne tid, hvorfor den visuelle oplevelse bliver mindre. 

Det giver helt klart en anden oplevelse og opfattelse af fiskeriet når der ses færre eller ingen laks ”på gang”, og det vil resultere i mindre aktivitet fra fiskernes side. Man vil helt naturligt fiske mindre ”ihærdigt” end hvis man ofte så fisk i overfladen og havde mere tro på drømmehugget. Men det er lige præcist her at de ”seje” laksefiskere som kender deres vald, fanger fisk uanset om de er synlige eller ej. 

Man SKAL tro på de pladser man kender, for selvom der enten er få fisk eller færre fisk på træk, vil sådanne pladser næsten uanset holde nogle standfisk og standfisk vil man kunne få til at reagere på et eller andet tidspunkt. Et andet ”issue” kan være, at der er usædvanligt mange storlaks på elven i år, og de er altså alt andet lige bare ikke så livlige som små og mellemlaks. Så tro på de stand-og holdepladser I kender og fisk dem igen og igen med varieret teknik og forskellige fluer, laksen er der. 

På tiden ser det ud som den øvre del af Gaula fisker bedst og det er det egentligt ikke noget underligt i, da vi nu er trådt ind i Fluefiskeonly tiden og mange slukfiskere har pakket sammen for i år.

Yderligere er hunfiskene blevet fredet hvilket også får mange lokale til at blive hjemme og sluttelig kan jeg forestille mig, at de fleste lokale ”markfiskere” allerede har taget deres kvoter for længst og derfor lagt multirullen i kassen og er ved smelte bly om til efterårets jagtpatroner, der sikkert skal vælte et par store Elgtyre på fjeldet, så madskabet er fyldt langt ind i den norske vinter.

August er normalvis en anderledes rolig måned langs Gaula og laksestressen har lagt sig en del, hvorfor det er rigtigt hyggeligt at kunne bevæge sig op og ned af Gaula med mange gode ledige pladser – og man skal endelig ikke tage fejl af visse af de nedstrøms dagkortvald, som kan få et pludseligt fantastisk fiskeri især omkring og lige ovenfor tidevandszonen når og hvis der ankommer et lille træk augustlaks blanke og fulde af lus. 

Og de kommer hvert år på et eller andet tidspunkt i august og jeg kan forestille mig, at hvis der (trods alle odds) pludselig bliver lidt sommer og temperaturen i elven stiger, - så kan der ske forunderlige ting. Fortsat knæk og bræk.

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk

 

Norge – Gaula - August - del 1

Den sidste måneds laksefiskeri

Så fik vi taget hul på august og den sidste måneds fiskeri i det midtnorske. 

Gaula kører (efter mine begreber) helt perfekt i både vejr og vandføring med mindre stigninger og efterfølgende faldende vand med jævne mellemrum. Det er oven i købet med passende vandmængder så elven ikke bliver for stor og ej heller for lille.

Især i den øvre del hvor vandføringen ligger og hopper mellem 15 og 25 kubik i sekundet. er Gaula helt perfekt. På visse vald nedenfor Gaulfossen er de 100-120 kubik i sekundet måske lige i overkanten, da denne vandføring er ”for let” for laksene at passere stryg og render i. Eksempelvis vil vi gerne have den omkring 60-80 kubik i sekundet på vort vald, det bremser de hurtige mellemlaks lidt og giver flere fiskepladser.

Der fanges som forventet en del fine laks over hele elven og nu med lidt flere mellemlaks på land men sandelig også stadig helt store laks. Det er den mest spændende august jeg kan mindes i mange år.

12_koch_144
                                Fluefanget laks på 18 kg fra 31/7 nedstrøms Gaulfossen


Statistik:

En fangststatistik der taler et helt tydeligt sprog. 

32 ton laks med 4 uger tilbage og sandsynligvis 30% i tillæg fra de vald der endnu ikke har indsendt deres fangster. 

Jeg tror vi kommer meget tæt på den tidligere rekord på 50 ton. 

Kalkulerte resultater - Laks: (Gaula.no)
Totalt antall laks: 4154

Totalt kilo: 32 360

Største fisk: 20,8

Gjennomsnittsvekt: 7,79

Michael Koch
Lystfisker-liv.dk og Dansk Laksefiskeri.dk


Tillader mig lige at kommenterer en enkelt punkt (det samlede antal kg) - nemlig antallet af storlaks.

Der er som der er angivet her af Michael, registreret godt 32 ton laks - her af er de 26 tons storlaks, altså laks fra 7 kg og opefter....! 

Finn Nielsen
Lystfiisker-liv.dk 

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com