DTU Aqua foretager 3 undersøgelser af laksen i Storåen i 2018

Undersøgelse af overlevelsen hos genudsatte forårslaks i Storåen

DTU Aqua undersøger overlevelsen hos de tidlige blanklaks, der bliver fanget og genudsat af lystfiskere i april måned i Storåen. Tidligere forsøg med mærkning af de tidlige laks er mislykkedes, så derfor vil DTU i år forsøge en ny metode, der er meget mere ”realistisk”, og som medfører minimal ekstra belastning af laksene i forbindelse med mærkningen.

Et hold på 10 lystfiskere, der bliver udvalgt af DTU Aqua i samarbejde med Holstebro og Omegns Fiskeriforening, skal fra den 8.-13. april 2018 fange og mærke op til 25 laks i Storåen. Laksene fightes og landes på helt normal vis og får i vandkanten hurtigt ”klipset” en radiosender på rygfinnen af folk fra DTU Aqua, inden de genudsættes. Altså ingen bedøvelse eller ekstra håndtering. Hver radiosender vejer 2-3 gram og vil have et tydeligt tal mellem 1 og 25 påsat, så man kan aflæse det, hvis man senere genfanger en mærket fisk og sætter den ud igen.

Mærkningen sker inden premieren med henblik på at skabe de bedste forudsætninger for et godt og retvisende resultat af undersøgelsen og for ikke at genere premierefiskeriet.

Frem til sommerferien vil DTU Aqua pejle de mærkede fisk fra båd eller kano ca. en gang om ugen, så vi håber på forståelse for den lille forstyrrelse sejladsen vil udgøre mens du fisker.


Laks med spaghettimærker

I løbet af sæsonen vil der også blive udført supplerende mærkninger af lystfiskerfangede laks. Det sker ved at udstyre nogle (6-8) af Storåens flittigste lystfiskere med en ”tøjpistol” og spaghettimærker, der let kan påsættes laksen før genudsætning. Forhåbentlig kan de så mærke et pænt antal laks henover sæsonen, som DTU Aqua kan genfange ved opgangsundersøgelsen, der skal laves i Storåen til efteråret.

Det giver forskerne yderligere en mulighed for at vurdere overlevelsen af de genudsatte fisk. En biolog specialestuderende fra Ålborg Universitet (Poul Kusk) vil få ansvaret for denne del af undersøgelsen, og han vil også hjælpe til med de øvrige aktiviteter.


Radiomærkede fisk skal genudsættes og indrapporteres

Hvis du fanger en laks med en radiosender skal den genudsættes, og nummeret på senderen (1-25) skal efterfølgende hurtigst muligt videregives til DTU Aqua sammen med oplysninger om fangststed og fiskens tilstand. Det sker ved at ringe til Niels Jepsen: 29285028 eller sende en mail til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Og så skal du også indrapportere din fangst på normal vis.

Oplysninger om fangst af laks med spaghettimærker i løbet af sæsonen har også stor interesse og bedes ligeledes videregivet til DTU Aqua med oplysninger om fangststed og fiskens tilstand, og det uanset om du må hjemtage den i henhold til kvotereglerne, eller om du vælger at genudsætte den.

For at denne vigtige undersøgelse kan blive udført til gavn for forvaltningen af laksefiskeriet i Danmark, er DTU afhængige af sportsfiskernes velvilje og praktiske hjælp. Dette er en af grundene til at DTU har valgt Storåen, fordi de har erfaringer med et supergodt samarbejde.


Bestandsundersøgelse i efteråret 2018

Når DTU Aqua med hjælp fra foreningens folk til efteråret skal lave en ny bestandsundersøgelse af laksene i Storåen, så vil disse fisk naturligvis indgå i de vurderinger, der bliver foretaget ud fra de 2 gange elfiskeri, som kommer til at foregå i september og oktober.

Via Danmarks Sportsfiskerforbund og Vemb Lystfiskerforening

JSN Dome is designed by JoomlaShine.com